Bij nekpijn is manuele therapie het best en ook het goedkoopst

logo_emgoMensen met nekpijn hebben meer baat bij manuele therapie dan bij fysiotherapie of zorg door de huisarts. De manueel therapeut is bovendien goedkoper. Dat blijkt uit een onderzoek van het EMGO-instituut, onderdeel van het VUmc in Amsterdam (British Medical Journal, 26 april 2003).

Door het EMGO-instituut van de faculteit der geneeskunde van de VU te Amsterdam, is in samenwerking met 42 huisartsen een onderzoek uitgevoerd naar de behandeling van nekklachten. In het onderzoek werden de effecten en de kosten onderzocht van manuele therapie, fysiotherapie en behandeling door de huisarts. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat manuele therapie op vrijwel alle uitkomstmaten een beter effect heeft dan fysiotherapie of de gecontinueerde huisartsenzorg. Deze effecten zijn het duidelijkst vlak na de interventie, maar blijven ook na een jaar zichtbaar.

Voor patiënten met ernstige nekklachten had manuele therapie duidelijk het grootste effect; voor patiënten met lichte klachten leek fysiotherapie de beste keuze. De onderzoekers concluderen dat manuele therapie niet alleen effectiever, maar ook kosteneffectiever is bij deze patiëntengroep. De gemiddelde kosten per patiënt gedurende een jaar waren voor manuele therapie € 447, voor fysiotherapie € 1.297 en voor huisartsenzorg € 1.379.

Bron: www.manueeltherapeuten.nl
Aanvullende bron: www.bartmeijervanputten.nl