Het NECK Project

umcIn 2007 is een onderzoek van start gegaan naar de werkzaamheid van manuele therapie volgens de Utrechtse School (= Systeem Van der Bijl) en fysiotherapie bij patiënten met nekklachten. Het onderzoek wordt onder auspiciën van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen uitgevoerd. De leden van NECK-project worden begeleid door Prof. Dr. Rob Oostendorp.

Het onderzoek is opgezet om op een wetenschappelijke manier de effectiviteit van manuele therapie volgens de Utrechtse School bij patiënten met nekklachten te onderzoeken. In de controlegroep worden mensen met fysiotherapie behandeld. Tevens is een doel van het onderzoek om na te gaan welke patiënten met nekpijn beter reageren op behandelingen met fysiotherapie en welke patiënten beter reageren op behandeling met manuele therapie. Als dit duidelijk wordt, is in de toekomst een meer gerichte verwijzing van patiënten mogelijk.

Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van manuele therapie in relatie tot andere behandelvormen, waarbij specifiek gekeken wordt naar de effectiviteit van de manuele therapie, systeem Van der Bijl. Bij de hierna vermelde onderzoeken werd dat onderscheid niet gemaakt; in die gevallen werden voor zover bekend technieken uit verschillende methodes in de manuele therapie gebruikt.

Bron: www.manueeltherapeuten.nl
Meer informatie: www.neckproject.nl