Zoek een Therapeut

In de onderstaande kaart en lijst vind je de gecertificeerde therapeuten van Manuele Therapie E.S in Nederland. Gecertificeerde leden voldoen aan de stricte eisen die door de beroepsvereniging Vereniging Manueel Therapeuten wordt gesteld. Tevens voldoen zij aan het Reglement Algemene Praktijkvoorschriften en andere kwaliteits-documenten genoemde voorwaarden. Gecertificeerde leden zijn onderworpen aan het klacht- en tuchtreglement van de vereniging. Daarnaast worden zij regelmatig gevisiteerd.

De overige ongecertificeerde therapeuten staan niet hieronder vermeld. Zij zijn in staat om manuele therapie toe te passen, doch hebben zich (nog) niet laten certificeren of voldoen niet aan de daaraan gestelde criteria. Naast de gecertificeerde therapeuten, vind u de ongecertificeerde therapeuten op http://www.manueeltherapeuten.nl/.


Retrieved Fusion Tables data was not valid JSON.