Word Lid!


HeerMevrouw


bijv. Pieter van den Boomen


bijv. Therapiestraat 15 bis


bijv. 1234 AAbijv. gebruiker@mail.nl


bijv. 123-4567890


Ik machtig de Patiëntenvereniging Manuele Therapie E.S. hierbij om jaarlijks 5 euro per jaar van mijn bankrekening af te schrijven.